030 806 511 dzkresevo@tel.net.ba

Osnovna djelatnost Javne ustanove Dom zdravlja Kreševo je organiziranje i pružanje primarne zdravstvene zaštite na području Općine Kreševo, te učestvovanje u organiziranju specijalističko-konzultativne djelatnosti i djelatnosti javnog zdravstva, u skladu sa potpisanim Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Središnja Bosna. 

U skladu sa mrežom zdravstvene djelatnosti u ustanovi je organizirano i pružanje dijela specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite, vlastitim kadrovima i angažiranjem kadrova iz drugih zdravstvenih ustanova. Specijalistički pregledi organiziraju se kroz angažman nedostajućih specijalista različitih grana medicine, za koje troškove dijelom snosi Zavod zdravstvenog osiguranja, a dijelom Dom zdravlja Kreševo.

JU Dom zdravlja Kreševo ispunjava materijalno-tehničke, kadrovske i druge uvjete neophodne za obavljanje djelatnosti.

JU Dom zdravlja Kreševo i kadrovi osiguravaju stručno, efikasno, efektivno i racionalno izvršavanje poslova, primjereno potrebama i specifičnostima zdravstvene djelatnosti. Proces rada JU Dom zdravlja Kreševo u izvještajnom periodu obavljao se u okviru formiranih službi, u skladu sa Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove.

Rad u Javnoj ustanovi organizira se i provodi putem sljedećih službi:

 1. Služba opće primarne zdravstvene zaštite (opća/obiteljska medicina) sa polivalentnom patronažom i kućnim liječenjem;
 2. Higijensko - epidemiološka služba (HES);
 3. Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba;
 4. Služba za zdravstvenu zaštitu djece sa polivalentnom patronažom i imunizacijom;
 5. Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica sa porodiljskim i akušerskim poslovima;
 6. Služba za laboratorijsku dijagnostiku na primarnom i sekundarnom nivou;
 7. Služba za RTG poslove i ultrazvučnu dijagnostiku;
 8. Služba za zajedničke poslove (administrativno tehnički, blagajnički i informatički poslovi, poslovi sanitetskog transporta, poslovi glavnog medicinskog tehničara - sestre i poslovi održavanja ispravnosti i čistoće Doma zdravlja);
 9. Služba za zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja

 

te Specijalističko-konzultativna djelatnost je organizirana kroz usluge iz oblasti opće interne medicine, opće kirurgije i neurologije, te se uređuje u skladu sa potrebama, priznatim brojem liječnika i sredstvima od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK. Ostale specijalističko-konzultativne usluge formiraju se prema potrebi, sa ciljem osiguravanja potrebne dostupnosti zdravstvene zaštite u skladu sa Federalnim zakonom, propisom kojim se utvrđuje osnovni paket zdravstvenih prava i Odlukom o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i potrebama za pacijente

Nemedicinskim poslovima se bavi Služba za zajedničke poslove

Primarnu zdravstvenu zaštitu ova ustanova obavlja putem timova opće/obiteljske medicine i laboratorije. Opća/obiteljska medicina, kao temeljni dio primarne zdravstvene zaštite, osigurava kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu za pojedince i obitelji. 

Obilježje opće/obiteljske medicine je dugotrajan osobni odnos između pacijenta i liječnika te pružanje skrbi koja obuhvaća praćenje zdravstvenog stanja stanovnika i provođenje mjera za zaštitu i unapređenje zdravlja stanovnika, prevenciju, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda, otkrivanje i suzbijanje faktora rizika masovnih nezaraznih bolesti, imunizaciju protiv zaraznih bolesti, liječenje i rehabilitaciju u kući.  

Hitna medicinska pomoć osigurava se kroz redovan rad timova opće/obiteljske medicine Doma zdravlja od 07:00 do 7:00 sati i dežurstva izvan redovnog radnog vremena.

Lokacija

Zgrada Doma zdravlja Kreševo koji se nalazi u ulici Brce 5 u Kreševu je objekt koji je po svojoj namjeni zdravstvenog karaktera i pruža usluge primarne zdravstvene zaštite stanovništvu. Jedan je od jedanaest domova zdravlja u Srednjobosanskom kantonu. Kreševo je stari bosanski kraljevski grad u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, sa 5.638 stanovnika u Općini (prema popisu iz 2013. godine), poznat je po čuvenom Franjevačkom samostanu iz 14. stoljeća. 

Srednjobosanski gradić, Kreševo, smješten je 55 km sjeverozapadno od Sarajeva, na obalama rijeka Kreševčice i Dragušnice. Južnim dijelom Općine protječe Crna Rijeka koja se ulijeva u Lepenicu. Cijelo područje Općine pripada slivu rijeke Bosne. Nadmorska visina mu je 640 m. Kreševska Općina prostire se na 149 km², a graniči sa općinama Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići. Najbliži priključak na autocestu – koridor Vc je u mjestu Lepenica, Općina Kiseljak, udaljenom 4 km od Općine Kreševo.

Misija, vizija i strategija „Doma zdravlja“

Misija Doma zdravlja Kreševo je osigurati pružanje zdravstvene zaštite kvalitetnom uslugom, modernom opremom i educiranim ljudskim resursima. Dom zdravlja Kreševo je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost na primarnom nivou u okviru vlastitih mogućnosti i uvjeta, koja nastoji da promovira pravedne, efektivne i pristupačne zdravstvene programe, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva za primarnom nivou zdravstvene zaštite, u cilju očuvanja zdravlja i unapređenja kvaliteta života.

Vizija Doma zdravlja Kreševo je postojanje Doma zdravlja kao institucije primarne zdravstvene zaštite za cjelokupnu populaciju stanovništva Općine, odnosno mjesto unapređenja i implementiranja preventivnih aktivnosti, uvijek imajući na umu najveću vrijednost, a to je zdravlje, prije svega. Vizija se ostvaruje edukacijom vlastitog kadra, odnosno zalaganjem za trajni profesionalni razvoj zaposlenog osoblja, ulaganjima u suvremenu opremu i uvjete rada, te ispunjavanjem regulatornih zahtjeva viših razina vlasti.

Strategija Doma zdravlja Kreševo zasniva se na kontinuiranom razvoju usluga primarne zdravstvene zaštite u skladu sa postojećim zakonskim propisnima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava. 

Opći strateški ciljevi su:

 • Kvaliteta zdravstvene zaštite i sigurnost pacijenta;
 • Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga radi poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva
 • Promocija zdravih stilova života;
 • Poboljšanje kvaliteta i efikasnosti rada;
 • Izgradnja povjerenja;
 • Spremnost na promjene.

Vrijednosti „Doma zdravlja“

Postoji određeni broj vrijednosti za koje se zalaže ustanova u svom poslovanju, a u svrhu postizanja zadanih ciljeva, koji su u skladu sa misijom, poslovnom vizijom i strategijom Doma zdravlja, posvećeni usvajanju i primjeni osnovnih vrijednosti koje oblikuju svakodnevni rad.

Integritet 

 • Iznositi svoje stavove
 • Dosljedno sprovoditi svoje odluke
 • Preuzimati odgovornost
 • Odgovorno se odnositi prema obavezama i obećanjima
 • Odgovorno se odnositi prema resursima i imovini
 • Preuzimati odgovornost za pogrešku
 • Educirati se i stručno usavršavati

Posvećenost 

 • Kada ne uspijemo pokušamo ponovo
 • Rad na osobnom razvoju
 • Angažirati se u cilju postizanja rezultata
 • Analizirati problem dok ne dođemo do rezultata

Timski rad 

 • Pomagati jedni drugima
 • Zajedničkim zadacima pristupati riješeni da uspijemo
 • Prihvaćati vlastitu odgovornost i ulogu u timu
 • Uvažavati pojedinačni doprinos u timu
 • Razumjeti da imamo zajedničke ciljeve
 • Stavljati interese tima ispred osobnog interesa. 

Povjerenje 

 • Dosljedno i otvoreno komunicirati
 • Ne provjeravati nepotrebno svaki korak pojedinca
 • Prepuštati zadatke drugima, vjerujući da ih mogu obaviti. 

Poštovanje

 • Prihvaćati različitosti
 • Argumentirano i otvoreno diskutirati
 • Poštovati stavove različite od naših
 • Poštovati tuđe vrijeme poštujući dogovorene rokove
 • Kreirati atmosferu u kojoj svi možemo da iznesemo svoja mišljenja i stavove.

U „Domu zdravlja“ najveću vrijednost predstavljaju zaposlenici koji svoja stručna znanja i sposobnosti integriraju u izvršavanje radnih zadataka u skladu sa djelatnošću ustanove i dostizanje planiranih ciljeva ustanove, u skladu sa misijom, poslovnom vizijom i strategijom. 

Analiziranjem ulaznih podataka, analizom realiziranih zadataka i izlaznih podataka, te planiranjem aktivnosti, osiguravanjem resursa i korekcijama, ustanova usavršava vlastite procese i efikasnije ispunjava zacrtane ciljeve. 

Trajno poboljšanje je i trajni cilj ustanove, Ravnatelj definira strateške ciljeve i resurse neophodne za ispunjenje ciljeva i realiziranje zacrtanih planova, mjera efektivnosti i efikasnosti aktivnosti i novim aktivnostima koje dovode do trajnog poboljšanja.

Kontakt
Dom zdravlja Kreševo
 • Brce bb, Kreševo
 • dzkresevo@tel.net.ba
 • +387 (0)30 806 511
© 2022 Copyright: JU Dom zdravlja Kreševo Design and development
Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.